16 42.hét BJJ

Téma: North-South.

“Szet ap…”

img_8487

…és a halálos technika. :-)

img_8495

16 42.hét 3.nap

KÉPEK.

Téma: Felhúzás/Helyből Felvétel/Mellről Guggolás/Mellről Nyomás/Húzódzkodás.

14769411481950

16 41.hét Összefoglaló

A 41. hetet az eddigi tendenciát megtörve saját testtes gimnasztika órával nyitottuk. Ingerekben és feladatokban gazdag program vezetett szerről szerre, melynek végrehajtása éreztette, igazi magasiskolája ez a fizikai gyakorlásnak. Nem rendezném fontossági sorrendbe az eltérő minőségű, jellegű terhelést adó edzéseket, hiszen mindegyik szükséges az egyensúlyhoz, az egészséghez. Viszont a jelenleg tárgyalt gyakorlás mindenképpen egyfajta elegyítője és megkoronázása az ehhez egyébként kiváló alapod adó erő, állóképességi, erőállóképességi, robbanékonyságot fejlesztő, koordinációs, mobilizációs és egyéb minőségeknek. A kezdésnél a középponti törzsön dolgoztunk, de már a továbbiakban hangsúlyos vállöv bevonásával. A „levegőben” gyakoroltunk ugyanis „zártabb” könyök-térdet, illetve „nyitottabb” lábemelést felváltva. A törzs fokozatosan kiterjesztett hajlítását, és a vállöv ehhez társuló húzását a talaj minőséget erősítő falra fekvő egy lépéssel kiterjesztett kombinációja vitte tovább. A múltkori kombót ugyanis erősítette, és a Földhöz közelebb vitte az alkartámaszban kiteljesedő támadó skorpió. Újra levegőbe emelkedtünk a nyújtó segítségével, alapjaiban továbbra is húzás-hajlítás minőségben, egy lépéssel itt is megtoldva az eddigieket. A húzódzkodásból lábemelésen át elért kelepet ugyanis állóképesebbé tette a hozzácsatolt átfordulás, melynek megnövekedett terjedelméd a „flow” minőség kompenzálta. Méltó párja ezen utóbbi szernek a tolás alapú korlát, melynél a talajhoz hasonlóan rövidebb erőkaros terhelés mentén tapasztaltunk újat. A felkaron tolódzkodás tapasztalatát felhasználva csukódtunk az előző elem átfordulásával „ellentétes irányú” bicskába, mely diszkréten sejteti velünk az ebből következő jövőt. A záráshoz visszatértünk a talajra, ahol a múltheti járások inverz hídba nyitásával tett lépésekkel ráztuk le magunkról az ülepítés feleslegét, hogy minél a már minél tisztább esszenciával felvértezve kezdhessünk a következő körnek.

A második napon a fentiek szerint már jól előkészített testtel ragadtunk eszközt. A test vonalvezetéséhez legközvetlenebbül illeszthető girjával dolgoztunk. Ahogy az első napon foglalkoztattuk megállás nélkül magas szinten az idegrendszert, úgy volt most mindvégig kézben a ballisztikusan mozgatott eszköz. A szimmetrikus alapot a nehéz lendítéssel határoztuk meg, melynek nagysúlyos robbanékonyságát vittük még melegében a gyakorlatba a zsámolyra ugrással. A következő elem egyszerre révedt a múltba és lépett a jövőbe, hiszen a kézből kézbe lendítés aszimmetriája méltó szinten készítette elő a következő lépéseket, a múlt hét első napjának az alsós átvétel általi továbbvitelével. Ezt követően ismét előkerült a zsámoly, de már egy komplexebb elem talajaként. Egykaros girjamunka, mely magába sűríti a csípő-láb alapot, a robbanékonyságot, a formán belüli szintemelkedést és a talajtól elemelkedést. A zárszó a maximumra „pörgetett” egykaros aszimmetriáé, mely a maximális robbanékonyság mellett egy húzóra győzi le a kijelölt mozgáspályát.

„Ne ítélj elsőre!”, „A látszat csal” és egyéb közhelyek a harmadik nap kapcsán. Első ránézésre az első nap visz mindent, hiszen „flikk-flakkos” gyakorlatokban gazdag kiírás tárul elénk, melyhez látványelemekkel telített kivitelezés társul. Ezzel szemben ezen utolsó nap egy „szimpla” Mázsaház Gimnasztika szendvicsbe foglalt felhúzás sorozat. Közelebb lépve azonban kezd mélyülni a kiírás. A Mázsaház Gimnasztikát teljes terjedelmében, azaz a Hetes, az Ötös és Hármas sorozattal együtt kellett végrehajtani, mind az edzés elején, mind annak végén, lehetőséget kapva ezzel a Sorozatok gyakorlására, ráadásul a meghatározott „flóóó” jellegen belül akár többféle minőségben. Például egyszer felkészítő, másszor levezető jelleggel. Az, hogy kétszer is megadatik a gyakorlás, elgondolkodtat a sorozat kapocs, létra szerepéről. A bevezető végrehajtás tekinthető kapcsolatnak az előttünk járókkal, a tanárokkal, az elvégzett munkával, erőfeszítéssel, melyet szintén aktív gyakorlással megtanulva, feldolgozva születtek a formagyakorlatok. Ráadásul ehhez magán a rendszeren belül is látunk példát, amennyiben szem előtt tartjuk, hogy a Sorozatok kezdete a tanártól, míg a befejezés a tanítványtól származik. A kezdet és befejezés kapcsán tovább fejthető a dolog, miszerint a Sorozat egyrészről időben visszatekint, merít és táplálkozik, másrészről előremutat, irányt, alapot és táplálékot ad. Így az idő síkján egy mindkét irányban a végtelenbe futó energiát kapunk mely feldobott lehetőségként felhívás az előrelépésre. Ezen a ponton tisztul le az alkotó tanár tanítvány, míg a befejező tanítvány tanár minősége. Megkezdődik a táplálás, és amennyiben a gyakorlás táplálkozás jellegű a végrehajtások gazdagsága mutatja, hogy a sík térré terjeszthető, mely nem korlátoz az adott szakaszokra, hanem bármely ponton lehetőséget ad a bármely másikkal való kapcsolatteremtésre. A síkon való haladást kötik a mechanika szabályai, így az előrejutás az egyenes menti szakaszokon keresztül lehetséges, ám az erőfeszítések következetes sorozatával, és a rendszer félvezető mivoltának felismerésével lehetőség van a fent említett, akár többszörösen összetett térszerkezet kiépítése által úgynevezett spontán módon elérni a távolabbi részeket. A minőségi táplálék tehát adott, viszont táplálkozni erőfeszítést kíván. Annak hiánya könnyen zabáláshoz vezet, melynek durvasága és tempója mellett emésztetlenül maradnak hátra a finoman sugalló alkotóelemek – és mivel itt még a sík „szintjéről” beszélünk -, egy újabb szakasszal később lesz csak lehetőségünk asztalhoz ülni. Ezek után vajon érdemes-e annak habzsolnia a desszertet, akiben még az előétel is emésztetlenül kavarog.

Jó étvágyat!

Kurunczi Szilárd

16 42.hét 2.nap

KÉPEK.

Téma: Pred.Alap-Predátor/PredátorHP/Goblet/Kötélmászás/TGU/Grappler vari.

14767659556570

16 42.hét 1.nap

KÉPEK.

Téma: Brazil kör vari-Fagyi/2G.Bulgár-Nyomás-Szakítás-Guggolás vari.

14766804305410

16 41.hét BJJ

Téma: X-Guard.

img_8461

16 41.hét 3.nap

KÉPEK.

Téma: Mázsaház Gimnasztika 7-es 5-ös 3-as / Felhúzás.

14763312240260

16 40.hét Összefoglaló

SZILÁRD:

A 40. hetet a mostanában domináns hat körből álló, markáns felépítésű programmal nyitottuk. Külső ellenállásos próbának vetettük alá az új gerendákat. A hosszmunkára kivetített feladatokat ugyanis ezen emeltebb helyzetben hoztuk vissza a rajtkőhöz. Girjával az alap goblet csípő-lábmunkájára építve kezdtünk haladni a kitörés segítségével, melyet az oldalankénti három nyomás követett. Ezt az evolúciót jártuk be egészen az Erő(n)Lét eléréséig. Vissza koordinációs csemege a gerendán, majd jöhettek a helyben végzett „kiegészítő” elemek. A haladáshoz társuló goblet tartás húzás alapját egyenlítette a felkaron tolódzkodás következő hetet előkészítő feszítése, majd újabb lépésekkel győztük le a távolságot. Először a függőleges saját testtel való bevezetésére a kötélmászás húzásánál, mely az adott szerhez képest jelentett haladást, majd a nehéz TGU a már eszközzel együtt történő emelkedés tolás alapú gyakorlásánál tette mindezt a komplexebb, gazdagabb mozgásanyagból felépülő szakaszokkal.

A második nap az első vonalvezetésén haladt tovább. Hosszirányú kezdés, majd némi súlyzó és szer. Saját testtel kezdtünk és az evolúciónak megfelelően emelkedtünk. A páros és páratlan körök között váltottuk a két legalacsonyabb kezdő formát a „gyökér gyíkot” és az „öreg krokodilt”. A kettő között is volt evolúciós lépésköz, hiszen az egyik teljesen zárt módon halad a szögegyenes mentén, míg a másik oldalirányba fokozottabban kiterjedő lépésekkel a gerinc vonala mentén ír le spirál alakzatot „hullámzó” mozgásával. A gerenda elérését követően grapplerben folytattuk utunkat. Egy szűk, a talajtól elemelt vonalra rendezve haladtunk, melynek vezetését a még nyitottabb elefánt fekvővel teljesítettük ki. Az utóbbi összehúzódása, kiterjeszkedése a súlyzós munkában is megnyilvánult. Az emberfaragó zártabb kiindulóhelyzete mind a függőleges, mind a vízszintes mentén nyitáshoz vezetett, melyek során kiegyenlítődtek a tolás-feszítés/húzás-hajlítás mozgásmintái. A kezdeti vízszintes, hosszirányú és a terhelt függőleges magassági építkezést a nyújtó komplexitásával foglaltuk össze. Az említett irányokat szintén harmóniában tálaló húzódzkodás/kelep variációt gyakoroltuk az egyes szakaszok TGU- hoz hasonlóan megfogott kivitelezésével.

A hét zárására tisztább girjamunka jutott. A pozíciót tekintve oldalirányba terjedtünk ki, melyet a három körös előkészítő blokk saját testtes gyakorlataival kezdtünk meg a falnál guggolással, majd az azt szabadon tálaló széles guggolással, és az arra dinamikát húzó felugrással. A csípő és lábak alapos felkészítésére a vállövet is ráhúztuk a láb széles oldalirányú vezetését fenntartó pókember fekvővel. A fő részt a felvétel alapja határozta meg. A nehéz földről változattal kezdtünk, melyet ennek megfelelően függőlegesen vezettünk. Ezt a felkészítés széles guggolás helyzetében követte a váltott példány szumma alapján közel azonos terhelése. Minden előkészítést megtettünk a fej fölötti munkához, melyet a nyomás szintén váltott see-saw formája hozta el. A nyomás hangsúlyt kiegyenlítős, a pókember fekvőnek partner superman húzódzkodás kinyúlása előtt még beszúrtuk, a múltkor a tábor anyaga alapján már megkezdett Bulgár Felvétel egy újabb fajtáját. Az akkor magastartásból oldalirányba nyitó süllyedést most a tartó pozícióból magunk előtt keresztben, zárás irányba indított változata gazdagította.

Kurunczi Szilárd

YouTube & Facebook
Mázsaház a YouTube-on Mázsaház a Facebook-on
“Mi a Mázsaház?”

A Mázsaház az ERŐNLÉT megszerzésének és javításának a műhelye.

A jó ERŐ(n)LÉT magában foglalja a fizikai, mentális és lelki kihívásoknak való megfelelést.

Edzésben tartott test, hatékony emésztés és asszimiláció, regeneráció, pszichés egyensúly.

Mázsaház = ERŐ(n)LÉT

Mázsaház Alap
Mázsaház Bemelegítés Mázsaház Statika Mázsaház Gimnasztika 1 Mázsaház Nyújtás
Edzőtáborok
2016. Tata 2016. Tata 2015. Tata 2014. Tata 2013. Várgesztes 2012. Várgesztes
Friss képek
14769497237446 14769497237345 14769497237014 14769497236943 14769497236752 14769497236671 14769497234200 14769411481950 img_8495 img_8487 14767759477686 14767759476775